TUTUŞ

Genellikle tek tutuş olan Continental'dir. Yani backhand ve forehand volenin aynı tutuşla yapılmasıdır. Paralel ve çapraz vole toplarında çok dik­katli olmak gereklidir. Mesela, eğer volede geç kalınmışsa kesinlikle çapraz vole vurulamaz, ancak paralel vuruş yapılır. VURUŞ: Forehand tarafında, raket en fazla omuz hizasına kadar alınmalıdır. Raket omuzu geçerse problemler başlar. Oyuncu ya burada avuç içi ile sanki topu yakalamaya gidildiği anlatılmalıdır. Backhand'de ise raket topa vurmayan kolun omuzuna kadar alınmalı ve parmak mafsallarının topa doğru gittiği gözlenmelidir. Forehand'de top gelirken, omuzları döndürmeli ve raketi pozis­yona getirmeli ve adım atara topla vücudun önünde buluşmalıdır. Back­hand'de topla vücudun 20-25cm önünde temas etmeli, vurma noktasında raket yere dik veya hafif yüzü açık, bilekten yukarda olmalı ve raket başı yukarıyı göstermelidir (Raket yüzünün açıklığı 45derece kadar). Burada hafif bir darbe ile topu taşımalıdır. Vole sırasında yapılmasını tasvip etmediğim hareketler. a) Raketi aşağıya çekmek, (aşırı bir şekilde) b) Raketi aşağıya çapraz bir hareketle çekmek, c) Birden hareketi durdurmak (volede genellikle bitirişlerin yukarda ol­ması lazımdır. Bu olay, top omuz hizasında da, file seviyesinde de ve fileden aşağıda da olsa genede gereklidir.). File bandı hizasındaki volelerde, hareket ileriye ve hafifçe yukarıya doğru bitmeliki top fileyi geçsin, uzun olarak arka çizgiye doğru gitsin. Eğer bi­tirme hareketi file bandının altında biterse, belki top fileyi geçer ama kısa düşer ve problemler başlar. Diğer tavsiye edeceğim nokta ise vuruş sırasında bileğin sağlam, topa vuran kolunda uzatılmış olmasıdır. Burada gerekli kuvvet, vücudun topa doğru gidişinden ve rakipten gelen topun raketin tellerinden geri sekmesinden mey­dana gelecektir. Bu bölümdeki hatalarıda şöyle sıralayabilirim: a) Yumuşak bilek (topa vuruş anında), b) Raketin başını arkaya yatırmak, c) Hareketi bilekten hemen kapamak gibi. Oyuncu dirseğini vücuttan uzakta tutmalı, eğer dirsek vücuda yakın olursa bu sefer bilek raketi arkaya yatırır. Bu hatanında önlenmesi gerekir. Back­hand tarafında ise, raketle topa vurmayan kol raket geri alınırken raketin boğaz kısmından tutarak, raketin arkaya yatırılmasını önler. Bu bölümdeki diğer tavsiyelerim ise, oyuncu eğer atak oyun tipini seçmiş ise (çift müsabakaları içinde gerekli) arka saha volesini ve servis çizgisi civarı volesi­ni öğrenmelidir. Böylece orta kort hakimiyetini çok çalışma sonunda kazana­caktır. Yüksek volelerde, genellikle topu dışarı atarım korkusuyla, hareketi kor­kunç bir şekilde aşağıya doğru yani nete doğru çekerler. Halbuki hareketi aynı seviyede uzatmak her zaman geçerlidir ve bu hareket topu arka çizgiye doğru uzatır. Fileye, yakın gelindikçe yumuşamalı, eğer top filenin tepesinde yaka­lanmışsa, keskin bir açıyla vurulmalıdır. Kuvvetli gelen toplara karşı, temas noktasında raketin başı bilekten yukarıda olmalıdır.

VOLEDE İKEN TOP BEKLEME POZİSYONLARI
vole vuruşu

Yukarıdaki hatalar: a) Vücut çok dik ve sert, b) Kollar vücuda yapışık, c) Bilek düşük bir durumda, d) Raketin başı yere doğru bakıyor. Bu Hataların Düzeltilmiş Şekilleri:
a) Vücut yumuşak (dik değil), her çeşit gele­cek topa karşı hemen cevap verecek şekilde tetikte, b) Kollar hafifçe vücudun önünde, hareket kabiliyetini arttırıyor. c) Bilek dik bir şekilde ve kuvvetli, d) Raketin başı havaya doğru bakıyor ve her türlü vuruşu yapmaya hazır. Gözlerimle karşıdan gelecek topa daha şimdiden kon­santre olmuş durumdayım.

VOLE

Her oyuncu için, servisle beraber önemli bir vuruştur. Ancak yavaş gelen topu beklerken, dizler kırık vücut esnek olmalı. Yalnızca, hızlı hareket etmeli ve raketin başını topun önüne koymayı başarabilmeli, en azından topu geldiği hızla geri gönderebilmelidir. Volelerde çapraz adım kullanmak: Bilhassa top çok uzağından geçiyorsa çapraz adım kullanmadan kesinlikle bu topa uzanamazsınız. Bunun çalışmasıda şöyle olur: Eğer topa normal adımla uzanamayacaksanız, mesala top forehand’inize geliyorsa önce sağ adımınızIa yana doğru bir uzama yapıp sonra sol bacağınızla uzun ve topa hücum adımınızı atarak, sahanın orta yerin­den paralel çizgiye kadar olan alanı kontrol altına almış olursunuz. Bu vole çeşidinde ve diğer volelerde genellikle gördüğüm hata, oyuncular topa paralel adımla yani açık pozisyon adımıyla gidiyorlar ve gerekli olan kuvveti, me­safe uzaklığını ve öne hamleyi kazanamadıkları için volelerde genellikle büyük hatalar yapıyorlar. Bu arada yapılan diğer bir hatada; mesala backhand volede raket başını topa vururken fiske vurur gibi sallamak, sağlam bilek kullanamamak, vuruştan sonra hareketi belli bir süre sonra durdurmak yerine, uzun bir şekilde devam ettirmektir. Backhand volede gene yapılan bir hata, dirseği havaya kaldırmak ve topun yüksek gitmesine sebep olmaktır. Çünkü dirsek havaya kalktığı anda raketin başı aşağıya düşer, topa vuracak olan raket yüzüde ha­vaya doğru bakar. Volede iken, üzerimize doğru gelen çoksert topa karşı, backhand ile kendi­mizi koruruz. Çünkü çoğu oyuncular filede backhand bekleme pozisyonundadır. Top üzerinize geldiği zaman, hemen hafifçe raketi tutan kolu ve dirseği sağa doğru çekin ve raket yüzünü hemen topun önüne koyun. Tutuşunuzu ve bileğinizi sıkı tutun, topu bloklayın, top geldiği gibi geri gidecektir.