SPONSORLUK BİLGİ FORMU
( Tesisler için )

Sponsorluğu Alan Kişi,
Kurum veya Kuruluşun Adı:
Tel/e-mail:
Kanuni Adresi:
Sponsorun Adı:
Tel/e-mail:
Kanuni Adresi:
Tesisin Adı:
Tesisin Adresi:

Sponsorluğun Tanımı: Yeni Yapım....... İkmal....... Onarım, Bakım.......

Sponsorluğun Başlangıç Tarihi:
Sponsorluğun Bitiş Tarihi:
Sponsorluğun Türü:
Nakdi....... Ayni.......Gerçekleşen Sponsorluk Miktarı: Sözleşmenin Tarihi:

Sponsorluk sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükler sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmiştir.

Düzenleyenin
Adı ve Soyadı:
Tarih:
İmza:

Not: Bu form, sponsorluk süresinin bitimini müteakip 10 gün
içerisinde sponsorluğu alan tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir