SPONSORLUK BİLGİ FORMU
( Organizasyonlar için )

Sponsorluğu Alan Kişi,
KurumVeya Kuruluşun Adı:
Tel/e-mail:
Kanuni Adresi:

Sponsorun Adı:
Tel/e-mail:
Kanuni Adresi:

Sponsorluk Alınan Faaliyetin Adı:
Faaliyetin Branşı:

Sponsorluğun Başlangıç Tarihi:
Sponsorluğun Bitiş Tarihi:

Sponsorluğun Türü: Nakdi........ Ayni.......

Gerçekleşen Sponsorluk Miktarı:

Sözleşmenin Tarihi:

Sponsorluk sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükler sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmiştir.
Düzenleyenin
Adı ve Soyadı:
Tarih:
İmza:

Not: Bu form, sponsorluk süresinin bitimini müteakip on gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.
“Gerçekleşen Sponsorluk Miktarı” sözleşmede belirtilen miktardan düşük olabilir. Bu durumda Ne kadar sponsorluk gerçekleşti ise o miktar yazılır.