drop-shot vuruşu

Yukarıda görüldüğü gibi, top fileyi geçerek benim sahama gelmek üzere bulunuyor, ve ben yapacağım forehand drop-­shot vuruşu için hazırlığımıyapıyorum. Tutuşum forehand tutuşu, raketimi yavaşça ge­riye doğru alırken, vücudu­muda yan pozisyona getiriyo­rum. Vücudum gayet rahat ve gözlerimle topu takip ediyo­rum. Top benim sahama düşmek üzere ve ben topu izlerken, raketimi ve sağ kolumu iyice geriye alıyorum. Vücudumu dahada döndürerek, topu ya­nıma alıp topa karşı olan hakimiyetimi dahada art­tıracağım. Raketin başı, gözlerimin hizasında geriye giderken, küçük bir daire mey­dana getiriyorum. Topu, istediğim mesafe olan vücudumun yan tarafına aldıktan sonra, raketi geriye alırken yapmış olduğum dairesel hareketin sonunda, raketin başı yavaşça aşağıya doğru düşmeye başlıyarak to­pun seviyesine geliyor. Bu an­da da raketin yüzü yavaşça açılmaya başlıyarak, topla temas noktasında buluşuyor. Gözlerimle topu çok iyi izle­meyi devam ettiriyorum.

drop-shot vuruşu

Dropshot: Yavaşca filenin üzerinden geçirilip, falsolu ve az bir sıçramayla karşı sahaya bırakılan bir vuruş şeklidir. Çok incelik ister.

drop-shot vuruşu

Raket ve top hafifçe, vü­cudumun önünde buluşurken, ra­ket yüzüde 45°,30°,15°, ve 0°derece gibi açılarla topla olan te­masını devam ettiriyor. Önce topun arkası, ortası ve altına doğru girerek topun hızını yavaşlatıp, yumuşak bir bilek hareketiylede ters falso vere­rek, topun karşı sahada rakibe doğru gitmeyerek düştüğü yerde kalmasını sağlayacak­tır. Halen gözlerimle topu takip ediyorum. Vücudumlada topun altına girerek topa karşı olan kontrolümü art-tırıyorum. Topla olan temasım devam ediyor. Raketimin yüzü iyice yere paralel oluyor. Topa alt­tan ters falsoyu bilek hareke­tiyle vererek, topun hemen fil­enin üzerinden geçerek rakip oyuncunun sahasında kısa bir alana düşmesini sağlıyorum. Gözlerim halen topu takip ediyor. Son bölümde ise, bilek hareke­timle yapmış olduğum falso ile, top karşı sahaya düşüyor ve düştüğü yerde kalacaktır. Burada şunuda hatırlatmak isterim. Bazı üst düzeydeki oyuncular bu vuruşta bilekleri­ni ve raketin süratlenme hızını çok iyi kullandıkları için, karşı sahaya düşen top rakip oyuncuya gitmeyip ken­dilerine doğru gelir ve buda kurtarılması çok zor olan bir pozisyon meydana getirir. Bu falsolu bilek hareketini, rake­ti topun sağ yanından veya sol yanından kullanarak, topun aksi yönlere sıçramasınada sebep olabilirsiniz.

BACKHAND DROP-SHOT VURUŞU
drop-shot vuruşu

Servis çizgisinin biraz ar­kasında bulunuyorum. Rakibi­min zor bir topu zayıf bir şekilde çevirdiğini gördüğüm anda, kısa bir top yapmaya karar veriyorum. Şu anda ra­kibim sahanın çok gerisinde ve zor durumda bulunuyor. Ge­len topu gözlerimle takip ediyorum ve vücudum gayet rahat, pozisyonum vole içinde hazırlıklı, aynı zamanda yapılacak bir loba karşıda smaç durumuna geçebilirim. Yani her üç vuruşada hazır­lıklı bulunuyorum. Top benim sahama doğru gelmeye başlı­yor, raketimi yavaş yavaş ge­riye doğru alırkende, topu gözlerimle takip ediyorum. Vücudum gayet rahat ve topa doğru sağ adımımı atmaya hazırlanıyorum. Vücudum iyi­ce yan dönerek, topu yanıma ve önüme alıyorum. Raket başı ile sağ kolum hemen hemen 90derece'lik bir açı meydana geti­riyor. Gözlerimle, topla rake­tin buluşacağı noktaya dik­katle bakıyorum. 1 ve 2 nolu fotoğraflarda raket yüzüne dikkat edelim. Raket yüzü 1 nolu fotoğrafta 45 ve raket başı bilekle aynı hiza­da, demekki burada raket başıdik pozisyondan paralel pozisyona geçerken ve 45,15,0 derece durumuna geliyor. Raketin yüzü topun orta arkasına ve altına doğru değişen yüzle ve bilek hareketiyle temas ede­rek topun hızını kesiyor ve alttan falso vererek topun yavaşça fileyi geçerek, rakip oyuncuya gitmeden sahaya düştüğü yerde kalmasını sağlıyor. Bütün bunların sonunda, ha­reketimi kolumun ileriye uzayabildiği noktaya kadar uzatıyorum. Topun altına doğru bilek hareketi ile ver­diğim falsoyu dahada art­tırarak, karşı sahaya düşen topun tamamen düştüğü nokta­da kalmasına veya tekrar fal­so alıp bana doğru gelmesine çalışıyorum. Vücut ağırlığım tamamen ön bacak üzerine geçmiş bulunu­yor. Vücudum rahat ve karşı sahaya giden topumu seyre­diyorum.