RAKET SAPININ KESİTİ
backhand vuruşu
EASTERN BACKHAND
backhand vuruşu backhand vuruşu backhand vuruşu

Eastern Backhand Tutuşta, (V) formunun orta noktası, raketin sekizinci bölümünün yani sol yan bölümünün hemen hemen orta noktasına yakın yerine gelir.

EASTERN BACKHAND VURUŞU

Avuç içi neredeyse raket sapının tepesine gelir ve ancak bu tutuş şekli ile kuvvetli backhand vurabiliriz. Gene baş parmakla işaret parmağı arasında (V) şekli meydana geliyor ve bunun ortası raketin sol kenar bölmesinin ortasına dayanıyor. Son üç parmak sapın alt sol bölmesi üzerinde, başparmak sapın etrafında ve orta parmağın kenarına geliyor. Tetik parmağı ise, sapın üst tarafındadır ve hafifçe yana geçer.

WESTERN BACKHAND
backhand vuruşu

Western Backhand Tutuşta, (V) formunun orta noktası, yarım Westernde yedinci bölümün hemen baş tarafına, tam Westernde ise yedinci bölümün orta noktasına gelir.

NORMAL TOP BEKLEME POZİSYONU
backhand vuruşu

Bu pozisyonda ise ayaklar çizgiye dik, bacaklar arası bekleme pozisyonu omuzların genişliği kadar, dizler hafifçe bükük, vücut ağırlığı iki bacak üzerine eşit dağılmış vaziyette, vücut gayet rahat ve yumuşak olarak gelecek topa karşı hazır bekliyor.

BACKHAND'İN HAZIR POZİSYONU
backhand vuruşu

Sağ elle oynayanlar için, sağ ayak önde çizgiye 45derece'lik bir açı meydana getiriyor. Arka ayak ise çizgiye paralel bir durumda bulunuyor. Ayak uçları hemen hemen bir­birlerine paralel bir çizgi meydana getirecek şekilde, iki ayak arasındaki mesafe omuz ge­nişliği kadar. Eğer bu mesafe omuz geniş­liğinden fazla olursa, normalden büyük a­dım atılmış olur ve buda bacaklarda gerilme meydana getirir. Bacaklar arası mesafesi omuz genişliğinden kısa ise vücutta denge­sizlik yapar (vuruş esnasında), bacaklar yerden kuvvet alamaz. Tabii ki oyun içer­sinde bu durumların dışında, ayak pozis­yonları meydana gelecektir ve vücudu­muzla bunlara uymaya çalışacağız.

RAKETİN FOREHAND TUTUŞUNDAN BACKHAND TUTUŞUNA ÇEVRİLMESİ
backhand vuruşu

Yukarıdaki, birinci fotoğraf ta görüldüğü gibi raketimi Eastern Forehand tutuşuyla tutmaktayım; genellikle pek çok üst düzeyoyuncuları bu tutuşu kullanmaktadır. Bu tutuşla bütün forehand vuruşlannı, yani düz forehand, topspin forehand, kesik forehand, forehand kısa top, üç türlü forehand vole (alçak, bel ile omuz hizası, ve omuz üstü ), forehand lob ve forehand smaç vuruşlarını rahatlıkla yaparım. Fakat bu vuruşların hepsinide backhand ta­rafımda uygulayabilmem için, raketimi hemen Eastern Backhand tutuşuna değiştirmem gereklidir. Buda reketin boğazına tutan sol elimin yardımıyla olur. Sol elin parmak uçları, raketi iki diş sağa doğru kaydırır. Yani.forehand­de, işaret parmağım ve baş parmağımın raketin en üst bölmesinin yanındaki sağ üst bölmede meydana getirdiği ( V ) şekli, bu sefer üst bölmeyi geçerek sol üst yan bölmeye gelir ve bu şekilde forehand tarafında yaptığım bütün vuruşları Eastern Backhand tutuşu ilede yaparak iyi bir oyuncu olmak yolun­da hızla ilerleyip, tenis oynamaktan çok daha zevk alırım. Senelerdir yapmış olduğum gözlemlere göre, sayısı hiç küçümsenmeyecek oranda tenisçi, maalesef tek tutuşla oynamakta, tutuşlarını değiştirmemekte, genellikle back­hand topspin ve backhand vole vuramamakta, backhand tarafından devamlı olarak müdafaada kalmakta, senelerden beride bu kötü alışkanlığı devam et­tirdiklerinden, düzeltrnek için bana geldiklerinde maalesef pek azında biraz ilerleme kaydettim, pek çoğu bana zorlu anlar yaşattı ve sonuçlar fazla olum­lu olmadı. Sizlere tavsiyem, tenise başladığınızda hemen tutuş değiştirmeleri öğrenin; sonra pek çok problemle karşılaşırsınız. Tutuş değiştirmeyenler de, değiştirip vurmayı denesinler, belki hemen farkını görüp rahatlamaya başlarlar.

EASTERN BACKHAND'E TUTUŞU DEĞİŞTİRMEK

Oyuncuya backhand vuruşa geçerken raketi Eastern Backhand'e çevirmeyi öğretmek lazımdır. Eğer oyuncu Eastern Forehand'le backhand vurmaya çalışırsa ELBOW olabilir. Çünkü bu şekilde, ancak bilek ve dirsekle vuruşu yönlendirmeye çalışacaktır. Maalesef bunun örneklerini pek çok oyuncuda görmekteyim. Bunlar tenisi ne yazık ki büyük bir ızdırap içinde oy­namakta veya ELBOW 'a yakalanmaktan kurtulamamaktadırlar. Ömür boyu zevk alınacak bir sporu gerektiği kadar değerlendirememektedirler. Eğer 0­yuncuyu Continental tutuş ile oynatmak isterseniz, buda topspin için çok büyük koordinasyon ve de zamanlama ister. Halbuki raket değiştirme birinci adımı atmaktan daha kolaydır. Continentalde backhand'i kesik vurmak iyi­dir, fakat topspin için çok kuvvetli bir bilek lazımdır. Tutuş ne olursa olsun, oyuncu backhand'e başladığında, tekrar tekrar topa vurdukça ön kolun üst adalelerinde alışkın olmadığı bir gerilme hisse­decektir, fakat sonra yavaşça ve dikkatlice bir ilerleme sağlayacaktır. Oyuncu " doğru tutuşu" kaybetmek istemez, fakat bir müddet topa vurduktan sonra kolu yorulur ve raket bile tutamaz. En iyisi her 5 ila 6 vuruştan sonra, eli ra­ketten çekip sallamak ve tekrar doğru tutuşu yakalamak, diğer bir tedbir ise her 5 veya 10 dakikadan sonra tutuşu backhand'den forehand'e çevirmek ve değişik adeleleri çalıştırmaktır. Bir diğeride, raketi kılıflı olarak backhand ha­reketini yaparak, ön kolun dış tarafındaki adeleleri geliştirmektir.

BACKHAND VURUŞUNA HAZIRLIK
backhand vuruşu

Bekleyiş pozisyonundaki önemli noktalar: a) Bacaklararası mesafe, omuz genişliği kadar, b) Dizler hafifçe bükük, c) Vücut ağırlığı hafifçe öne doğru, d) Vücut dik değil, e) Raket sağ elle tutuluyor, sol el raketin boğazından yaka­lamış ve raket vücudun önünde bulunuyor.

2. foto Bekleyiş pozisyonundan son­ra, topun gelişini gördüğüm anda, sol ayağım arka çizgiye dik şeklinden paralel bir duru­ma geliyor. Bunu yaparken de, vücudumun belden yukarısı yan pozisyona geçiyor. Bütün bunlar olurken, raket seri bir hareketle geriye doğru gidiyor.

3. foto Sağ elim genellikle şortumun sol cebinin üzerine kadar ge­liyor ve sağ omuzumun dışı fileyi görecek kadar ideal bir şekilde dönmüş bulunuyor. Bu arada da sağ ayağımı topa doğru atmış bulunuyorum. Vücut ağırlığı arka bacak üzerinde, sağ ayak çizgiye 45 derece ve sol ayak çizgiye paralel bu­lunuyor.