1- Sponsor bulunmalıdır.
2- Gençlik ve spor kulüplerinin ve sporcuların sponsorluk alabilmeleri için tescilli olmaları şarttır.
3- TESİS SPONSORLUKLARINDA İSTENEN BELGELER
a) Yeni tesis yapımında:yapımla ilgili her türlü proje,tesis alanına ait tapu,imar durumu,kulüpler için kulüp tescil belgesi.
b) Tesisin ikmali,tadilatı,bakımı ve onarımlarında:a) da belirtilenlere ilave olarak tesisin hali hazır
durumunu gösteren röleve projeleri gereklidir.
Bu belgelerle birlikte sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığına müracat edilir.Genel müdürlükçe onaylandıktan sonra uygulamaya esas kabül edilir.
4- Sponsorluk sözleşmeleri,sponsorluk yönetmeliğinin 8inci maddesine uygun şekilde hazırlanmalıdır.
Not:Faaliyetlerle ilgili sözleşme örneklerinin boş ve doldurulmuş (ayni/nakdi) hallerine ve sponsorlukla ilgili her türlü bilgiye www.gsgm.gov.tr ve www.sponsorluk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
5- Sponsorluk sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip bir sureti 10 gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlına gönderilmelidir.
6- Sponsorun sözleşmedeki yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin bilgiler,
7- Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 (organizasyonlar için), EK-2 (tesisler için) forma işlenerek sponsorluk süresinin bitimini müteakip 10 gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü , Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığına gönderilmelidir.
8- Ayni Sponsorluk:Sponsorluk konusu harcamalar bizzat sponsor tarafından yapılarak, harcama belgesi sponsor adına tanzim adilir.Sponsorlarca verilen demirbaş malzemelerin (ödül olarak verilen hariç) ayniyat işlemlerinde,sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.
9- Nakdi Sponsorluk:Sponsorluk bedeli sponsorluğu alanın hesabına yatırılır.Sponsorluğu alan tarafından gelir kaydedilen bu bedel,ferdi sporcular hariç,sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanır ve belgeleri muhafaza edilir.